MAKUKI LETNÝ TÁBOR

Dobrá partia, kreatívne prostredie, rôznorodé tvorivé aktivity a výborná atmosféra. To sú základné charakteristiky, na ktorých nám v MAKUKI ateliér záleží a systematicky na nich pracujeme.

Neakademizujeme, ale radšej rozvíjame vzťah dieťaťa ku kresleniu či maľovaniu. Toto dokážeme len tak, že všetky naše aktivity nastavujeme podľa indiviuálnych potrieb a požiadaviek. MAKUKI letný tábor je príležitosť, ako dieťaťu dopriať 5 dní individuálneho prístupu od dvoch lektorov.

Na MAKUKI letný tábor príjmame deti do 14 rokov. Prihlásiť môžete aj deti v predškolskom veku. Maximálny počet prijatých detí do tábora je 20.


Turnus 1 TRNAVA: 15. – 19. 07. 2024 s Dankou a Katkou viac>>

Turnus 2 TRNAVA: 22. – 26. 07. 2024 s Katkou a asistentkou viac>>

Turnus 3 TRNAVA: 05. – 09. 08. 2024 s Janom a Peťou viac>> VYPREDANÉ

Turnus 4 PIEŠŤANY: 05. – 09. 08. 2024 s Dankou a Majkou viac>>


Letná škola kreslenia TT: 29. 7.  – 02. 08. 2024 s Katkou viac>>


Halóó, tu Makuki

+421 911 731 321

Aha, náš mail:

info@makuki.sk

Kreslíme tu:

Štefánikova 3 Nádvorie, 917 01 Trnava

FACEBOOK / INSTAGRAM