Makuki atelier kurz kresby - rodic + dieta

RODIČ + DIEŤA = SUPER STRÁVENÝ ČAS

  • dvaja lektori – Peťa a Jano
  • rozíjanie grafomotoriky a kreativity u detí
  • bez zbytočnej teórie, len radosť z kresby
  •  dospelí sa zbavia strachu z prázdneho papiera a frustrácie z prvých výsledkov
  • individuálny kresebný plán
  • super strávený čas spolu s dieťaťom
 
Úvodná časť je venovaná grafomotorike, kedy hravou formou s vami pracuje skúsená lektora Peťa, dieťa sa učí správnym návykom, vy sa tiež rozkresľujete a zároveň vám lektorka rozpráva, prečo jednotlivé cvičenia robíme a ako dieťaťu pomáhajú. Získavate tak praktické vedomosti aj zručnosti:-) Po polhodinke začne pre dieťa voľnejší program – tvorivé činnosti s výtvarným materiálom, opäť všetko hravou formou. Vám sa potom bude venovať lektor kresby Jano a budete sa učiť kresliť, veľmi jednoduchou formou, bez zbytočných akademizmov a teórie. Ak dieťa vydrží a bude sústredné na kresbu aj po úvodnej polhodinke, bude sa vám lektor venovať obom venovať súčasne. Ak bude dieťa pociťovať únavu, je mu k dispozícii lektorka Peťa, ktorá s ním spraví nejakú inú aktivitu.

VÝSLEDOK: 
Dieťa sa zlepší v grafomotorike, získava vzťah k výtvarným technikám, rozvíja svoj kreatívny potenciál, čo je pre život jedna z najdôležitejších zručností.

Rodič sa naučí základy kresby, na ktorých môže ďalej stavať už aj sám doma, alebo na pokračovaní kurzu. Získa inšpiráciu na tvorivé činnosti s výtvarným materiálom spolu s dieťaťom. Získa teoretické vedomosti o rozvoji grafomotoriky u dieťaťa.  

MOŽNOSŤ NAHRADIŤ SI VYMEŠKANÚ HODINU – pri mesačnej permanentke. 
 
Kreslenie rodičov spolu s deťmi prebieha každý piatok od 17:00 – 18:30. V cene sú zahrnuté všetky pomôcky a občerstvenie. 
 
 

Cenník

Kurz kresby Rodič + dieťa = super strávený čas

Mesačná permanentka

4 x 1,5-hodinový vstup s možnosťou nahradiť si jeden vstup v ďalšom mesiaci

100€
25€/vstup
3-mesačná permanentka

9 x 1,5-hodinový vstup s možnosťou vyčerpať vstupy počas 12 týždňov.

198€
22€/vstup
6-mesačná permanentka

18 x 2-hodinový vstup s možnosťou vyčerpať vstupy počas 24 týždňov.

360€
20€/vstup

Začiatok čerpania pemanentky je najneskôr 3 týždne od zakúpenia. V prípade, že permanentku kupujete ako darček, individuálne dohodneme začiatok čerpania.

Ďalšie MAKUKI kurzy

Kreslenie dospelí

Mesačná permanentka

4 x 2-hodinový vstup s možnosťou nahradiť si jeden vstup v ďalšom mesiaci

90€
22,50€/vstup
3-mesačná permanentka

9 x 2-hodinový vstup s možnosťou vyčerpať vstupy počas 12 týždňov.

180€
20€/vstup
6-mesačná permanentka

18 x 2-hodinový vstup s možnosťou vyčerpať vstupy počas 24 týždňov.

288€
16€/vstup

Kreslenie deti

Mesačná permanentka

4 x 1,5-hodinový vstup s možnosťou nahradiť si jeden vstup v ďalšom mesiaci

50€
12,50€/vstup
3-mesačná permanentka

9 x 1,5-hodinový vstup s možnosťou vyčerpať vstupy počas 12 týždňov.

90€
10€/vstup
6-mesačná permanentka

18 x 1,5-hodinový vstup s možnosťou vyčerpať vstupy počas 24 týždňov.

162€
9€/vstup

Ranné MAKUKI

Jednorazový vstup

Hodinový vstup na kreslenie pod vedením lektora

10€
3-mesačná permanentka

9 x hodinový vstup s možnosťou vyčerpať vstupy počas 12 týždňov.

72€
8€/vstup
6-mesačná permanentka

18 x hodinový vstup s možnosťou vyčerpať vstupy počas 24 týždňov.

126€
7€/vstup

Individuálne hodiny kreslenia

Jednorazové individuálne kreslenie

2-hodinovka indiviuálneho kreslenia spolu s lektorom.

60€
Permanentka na individuálne kreslenie

6 x 2-hodinové individuálne kreslenie pod vedením lektora.

300€
50€/ individuálna 2-hodinovka
Halóó, tu Makuki

+421 911 731 321

Aha, náš mail:

info@makuki.sk

Kreslíme tu:

Štefánikova 3 Nádvorie, 917 01 Trnava